ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน

Home บริการ ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน

ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นการตรวจร่างกายและสภาวะจิตใจ โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้น1 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรในการรับพนักงานเข้าทำงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาวะสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสุขภาพ ว่าพนักงานมีความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้าทำงาน รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับคนในองค์กรที่ร่วมงาน

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน

บริษัทประกันคู่สัญญา
บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อเรา

3062 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

centralmedic.hrm@gmail.com

02-692-5000

© centralmedic. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex