CM - เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม
02-692-5000 centralmedic.hrm@gmail.com Bangkok, Thailand
เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา ประกาศความเป็นส่วนตัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

Home บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป โรคเด็ก โรคผู้ใหญ่ และโรคสตรี ในทุกเพศทุกวัย ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้การรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากภาวะเจ็บป่วยครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย อาทิเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ด้วยระบบการจัดการด้านสุขภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service

บริษัทประกันคู่สัญญา
บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อเรา

3062 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

centralmedic.hrm@gmail.com

02-692-5000

© centralmedic. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex