เซ็นทรัลเมดิก คลินิก สาขาปากเกร็ด

กลุ่มบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย คู่สัญญา

1.บจก.เอ.ไอ.เอ

2.บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)

3.บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต

4.บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

5.บมจ.ไทยประกันชีวิต

6.บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์)

7.บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

8.บมจ.กรุงเทพประกันภัย

9.บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

10.บมจ.ไทยประกันสุขภาพ

11.บจก.เมดชัวร์ เซอร์วิสเซส

12.บมจ.ซิกน่า ประกันภัย

13.บมจ.วิริยะประกันภัย

14.บจก.อาคเนย์ประกันภัย

15.บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

16.บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

17.บมจ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

18.บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

19.บมจ.ประกันภัย ไทยวิวัฒน์

20.บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

21.บมจ.นวกิจประกันภัย

22.บมจ.ฟิลลิป ประกันชีวิต

23.บจก.เอเชียประกันภัย 1950

24.บมจ.แอกซ่าประกันภัย

25.บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (PA)

26.บจก.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

27.บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

28.บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

29.บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

30.บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

31.บมจ. ไทยศรีประกันภัย

32.บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

33.Houghton Street Consulting Limited


กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด (TPA) ดำเนินการพิจารณาสินไหม

1.บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

2.บมจ.ทิพยประกันภัย

3.บมจ.ซมโปะ ประกันภัย(ประเทศไทย)

4.บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

5.บมจ.กรุงเทพประกันภัย

6.บริษัท ไทยรับประกันต่อ และบริษัทในเครือ

7.บมจ.นวกิจประกันภัย

8.บมจ.ซิกน่า ประกันภัย

9.บมจ.ธนชาตประกันภัย

10.บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

11.บมจ.ไทยประกันภัย

12.บมจ.ทิพยประกันชีวิต

13.บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

14.บมจ.เมืองไทยประกันภัย

15.บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

16.บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ

17.บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์รันซ์

18.บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต

19.บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาธุรกิจพันธมิตร

20.บมจ.วิริยะประกันภัย

21.บมจ.ฟอนคอลประกันภัย

22.บมจ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)

23.บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

24.บจก.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

25.บมจ.เวสเทิร์นดิจิตอล(ประเทศไทย)

26.บ.เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด

27.Plus Property Group

28.บมจ.ศรีไทยประกันภัย

29.แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

30.บมจ.คิง ไว ประกันภัย

31.บมจ.จรัญประกันภัย

32.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

33.บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

34.สินทรัพย์ประกันภัย

35.บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

36.ISUZU (IMAT&IGCE)


กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท เมดิลิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด (Medilink) ดำเนินการพิจารณาสินไหม

1.บมจ.แลมป์ ประกันภัย

2.บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย

3.บมจ.เคเอสเค ประกันภัย

4.บมจ.อินทร ประกันภัย

5.บมจ.ทิพย ประกันภัย

6.บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

7.บมจ.สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

8.บมจ.ฟอนคอล ประกันภัย


กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด ดำเนินการพิจารณาสินไหม

1.บมจ.ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

2.บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย

3.บมจ.เมืองไทยประกันภัย

4.บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย


กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (Medsure) ดำเนินการพิจารณาสินไหม

1.บมจ.แปซิฟิก ครอส ประกันสุขภาพ

2.บมจ.ซมโปะ ประกันภัย(ประเทศไทย)

3.บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต

4.บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

1. บมจ.เสริมสุข

2. บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง

3. บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง
(สาขาปากเกร็ด)
4. บจก.พรีไซซ อีเลคโทร แมคคานิเคิล เวอร์คส์

5. บจก.พรีไซซ ซีสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค

6. บจก.พรีไซซ กรีน โปรดักส์

7. บจก.พรีไซซ กรีน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส

8. บจก.พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น

9. บจก.พรีไซซ สมาร์ท แฟคทอรี่ แอนด์ เซอร์วิส

10. บจก.พีเพิล แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นต์

11.บจก.แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

คอร์ปอเรชั่น

12. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ

1.บจก.ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

2.บจก.บริลเลี่ยนท์ เซอร์เวย์

3.บจก.แคสแมท

4.บจก.โมโน เทคโนโลยี

5.บจก.แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส

6.บจก.เบสท์ เทค แคร์ เซอร์วิส

7.บจก.โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส

8. กลุ่ม บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

9. บจก. เค ที เรสทัวรองท์

10. บจก.เซนโซ (ไทยแลนด์)

11. บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

12. บจก.ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก สาขาปากเกร็ด

1.โรงเรียนปากเกร็ด