บริษัทประกันภัย อุบัติเหตุ สุขภาพ

 

บัตรสิทธิพิเศษประกันภัยอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ

เซ็นทรัลเมดิก ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัย กว่า 80 บริษัทเป็นคู่สัญญาเครดิตรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันที่ถือบัตรสิทธิพิเศษ ประกันสุขภาพ (Health Care) และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

 • เอกสิทธิ์การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (เงื่อนไขและข้อยกเว้นการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัยภัยของแต่ละบริษัท )
 • เพียงท่านแสดงบัตรประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ พร้อมบัตรประชาชน

กลุ่มบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย คู่สัญญา

 1. บจก.เอ.ไอ.เอ
 2. บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
 3. บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต
 4. บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 5. บมจ.ไทยประกันชีวิต
 6. บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์)
 7. บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
 8. บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 9. บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
 10. บมจ.ไทยประกันสุขภาพ
 11. บจก.เมดชัวร์ เซอร์วิสเซส
 12. บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
 13. บมจ.วิริยะประกันภัย
 14. บจก.อาคเนย์ประกันภัย
 15. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 16. บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 17. บมจ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ปรเทศไทย)
 18. บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 19. บมจ.ประกันภัย ไทยวิวัฒน์
 20. บมจ.มิตรแท้ประกันภัย
 21. บมจ.นวกิจประกันภัย
 22. บจก.เอเชียประกันภัย 1950
 23. บมจ.แอกซ่าประกันภัย
 24. บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย
 25. บจก.ซีเนอร์จี แคร์
 26. บจก.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
 27. บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 28. บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย
 29. บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
 30. บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 31. บมจ. ไทยศรีประกันภัย
 32. บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
 33. บมจ.ฟิลลิป ประกันชีวิต

กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด (TPA) ดำเนินการพิจารณาสินไหม

 1. บมจ.ทิพยประกันภัย
 2. บมจ.ทิพยประกันชีวิต
 3. บมจ.ธนชาตประกันชีวิต
 4. บมจ.ธนชาตประกันภัย
 5. บมจ.ซิกน่า ประกันภัย
 6. บมจ.ไทยศรีประกันภัย
 7. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
 8. บมจ.เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
 9. บมจ.ไทยประกันภัย
 10. บมจ.ประกันชีวิตนครหลวงไทย
 11. บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 12. บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 13. บมจ.นวกิจประกันภัย
 14. บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย
 15. บมจ.ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย
 16. บมจ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 17. บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย)
 18. บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 19. บมจ.สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)
 20. บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 21. บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์รันซ์
 22. บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
 23. บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ
 24. บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต
 25. บมจ.วิริยะประกันภัย

กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท  บริษัท เมดิลิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด (Medilink) ดำเนินการพิจารณาสินไหม

 1. บมจ.แลมป์ ประกันภัย
 2. บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย
 3. บมจ.เคเอสเค ประกันภัย
 4. บมจ.อินทร ประกันภัย
 5. บมจ.ทิพย ประกันภัย
 6. บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
 7. บมจ.สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
 8. บมจ.ฟอนคอล ประกันภัย

กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท บริษัท.เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด ดำเนินการพิจารณาสินไหม

 • บมจ.ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
 • บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย