บริษัทคู่สัญญา

 


คลินิกคู่สัญญา ตรวจรักษาพยาบาล และตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน

อีกรูปแบบของการให้บริการในรูปแบบสถานพยาบาลคู่สัญญาการตรวจรักษาพยาบาลทั้งเจ็บป่วยทั่วไป หรืออุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เพื่ออำนวยให้กับ พนักงานบริษัท อาจารย์ นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ฯลฯ ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่เบ็ดเสร็จรวดเร็ว (One Stop Service)

 • สะดวกทางบัญชี เอกสารประกอบการเบิก มาตรฐานเดียวกับการเบิกบริษัทประกันฯ ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ ควบคุมวงเงินค่าใช้จ่ายได้ตามข้อตกลง
 • ผลการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานเชื่อถือได้ ในประกอบการพิจารณาการสรรหาพนักงาน สามารถกำหนดรายการตรวจสุขภาพได้ ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนด เชื่อถือได้พนักงานทุกรายผ่านการตรวจโดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็ป) ได้มาตรฐานสากล

คู่สัญญาการตรวจรักษาโรค

พนักงานคือบุคลากรทรงคุณค่าของบริษัทท่าน การเจ็บป่วยของพนักงานอาจส่งผลกระทบต่อกิจการได้ หากทางบริษัทของท่านจะมอบสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้พนักงานของท่าน ทางเซ็นทรัล เมดิก ยินดีให้การสนุบสนุนเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งท่านสามารถเลือกประเภทการชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบเครดิตเทอม หรือการชำระด้วยเงินสด สามารถกำหนดวงเงินรักษาได้ ตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นการรักษาตามข้อตกลง

กลุ่มบริษัทคู่สัญญา ตรวจรักษาพยาบาลพนักงาน อาทิเช่น

 1. บมจ.เสริมสุข
 2. บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง
 3. บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง (สาขาปากเกร็ด)
 4. บจก.พรีไซซ อีเลคโทร แมคคานิเคิล เวอร์คส์
 5. บจก.พรีไซซ ซีสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค
 6. บจก.พรีไซซ กรีน โปรดักส์
 7. บจก.พรีไซซ กรีน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
 8. บจก.พรีไซซ คอร์ปอเรชั่นบจก.พรีไซซ สมาร์ท แฟคทอรี่ แอนด์ เซอร์วิส
 9. บจก.พีเพิล แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นต์
 10. บจก.แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
 11. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ

คู่สัญญาตรวจร่างกายก่อนเข้างาน

การตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างานที่ เซ็นทรัล เมดิก คลินิก โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 จะทำการตรวจร่างกายทั่วไปและสภาวะทางจิตใจ ตามวิธีทางการแพทย์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ตามที่นายจ้างแต่ละบริษัทกำหนด รูปแบบการชำระเงินทั้งแบบเครดิตเทอม หรือการชำระด้วยเงินสดตามข้อตกลงเพื่ออำนวยความสะดวก คู่สัญญาสามารถเลือกการส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ โดยให้พนักงานผู้ตรวจรับผลการตรวจด้วยตกเอง หรือให้ทางคลินิกจัดส่งผลถึงฝ่ายบุคคลโดยตรง

กลุ่มบริษัทคู่สัญญา ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน อาทิเช่น

 1. บจก.ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
 2. บจก.บริลเลี่ยนท์ เซอร์เวย์
 3. บจก.แคสแมท
 4. บจก.โมโน เทคโนโลยี
 5. บจก.เซ็นทรัลกาเม้นท์แฟคทอรี่
 6. บจก.วิทยาศรม
 7. บจก.โมนาโกลด์
 8. บจก.แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส
 9. บจก.เบสท์ เทค แคร์ เซอร์วิส
 10. บจก.โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส
 11. บจก.เยาวราช
 12. กลุ่ม บมจ.มิตรแท้ประกันภัย
 13. บจก. เค ที เรสทัวรองท์
 14. บจก.วีฟิตเนส โซไซตี้
 15. บจก.คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 16. บจก.อัลฟ่าไซต์เอนซ์บจก.เซนโซ (ไทยแลนด์)
 17. บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป
 18. หจก.แสงไทย กำปะนี
 19. บจก.เจ ราฟา (ประเทศไทย)
 20. บจก.ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์