เอ๊กซเรย์ (X-Ray Examination)

 

 

     เครื่องเอ็กซเรย์ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ เซ็นทรัล เมดิก คลินิก นำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย พยาธิสภาพของโรค ประกอบการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์
     เซ็นทรัล เมดิก ได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ x-ray ที่ได้รับใบรับรองคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจาก สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข และได้รับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยจะได้รับการเอ๊กซเรย์

  • เมื่อต้องการเอ็กซเรย์ปอด เพื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เมื่อไอเรื้อรัง มีเลือดปน เพื่อตรวจคุณภาพปอดและหัวใจ
  • เมื่อประสบอุบัติเหตุ และแพทย์สงสัยว่ากระดูกหัก
  • เมื่อปวดท้องอย่างรุนแรง หรือเมื่อกลืนสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย