อุบัติเหตุ-เย็บแผล (Emergency – Suture)

 

 
     เซ็นทรัล เมดิก ให้บริการหัตการทางการแพทย์ (Medical procedure) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ อาทิเช่น เย็บแผล (Suture), การผ่าและระบายหนอง (I&D), ถอดเล็บ (Nail Extraction), ทำแผล (Dressing), ตัดไหม (Stitch off)

     ในกรณีการอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นส่งต่อรักษาโรงพยาบาล แพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์จะให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากที่สุด

มั่นใจความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานกระบวนการปราศจากเชื้อ

  • อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผ่านมาตรฐาน กระบวนการปราศจากเชื้อโรค (Sterilization) กระบวนการควบคุมคุณภาพการทำงานทุกขั้นตอนทั้งระบบ โดยการตรวจสอบคุณภาพงานปลอดเชื้อ
  • กระบวนการทำลายเชื้อในบรรยากาศ ผ่านการทำลายเชื้อด้วย รังสีอุลตร้าไวโอเลต( Ultraviolet ) ในระดับที่ปลอดภัย