ตรวจรักษาโรค (Medical Examination)

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก ให้บริการวินิจฉัยและตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอก(OPD) ทั้งโรคทั่วไป โรคเด็ก โรคผู้ใหญ่ และโรคสตรี ที่ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย อาทิเช่น  โรคระบบการติดเชื้อทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะ  ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจเช็คสุขภาพ ตรวจก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

โดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดด้วยประสบการณ์ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค มากว่า 28 ปี แพทย์ประจำคลินิกจะคอยดูแลติดตามประวัติการรักษา และปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องเหมาะสมของแต่ละบุคคลเสมือนเป็นแพทย์ประจำตัวท่าน

ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ท่านสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกบริการทางการแพทย์
One Stop Service

    • ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่ครอบคลุมปัญหาสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน
    • เอาใจใส่ทุกบริการตั้งแต่การขอปรึกษาแพทย์ การตรวจรักษาโรค ขอการตรวจเชคสุขภาพ และติดตามการรักษา
    • คลินิกคียงข้างชุมชนที่เปิดให้บริการทางการแพทย์มายาวนาน เสมือนแพทย์ประจำชุมชน แพทย์ประจำตัวท่าน
    • เก็บประวัติการรักษาด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการประเมินติดตามผลการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง