บริการทางการแพทย์

Central medic Clinic ยินดีให้บริการด้าน สุขภาพที่ครอบคลุม ปัญหาเบื้องต้นกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของปัญหาที่ผู้ป่วยนอกต้องการให้ บริการเบื้องต้น
 ด้วยคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นแย่างดีติดตามผล การรักษาอย่างต่อเนื่อง
 บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการอบรมใน ด้านวิชาการ และการบริการ หารเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย ปฏิบัตตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด