เงื่อนไขและข้อยกเว้นกรมธรรม์


เงื่อนไขและข้อยกเว้นการเบิกประกัน ตามกรมธรรม์ประกันภัย

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยประกันอุบัติเหตุ (PERSONAL ACCIDENT) ที่ไม่คุ้มครอง

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 2. คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 3. การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง
 4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา หรือขณะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่
 5. การรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อการเสริมสวย เช่น ทำแผลหรือรักษาจากการทำศัลยกรรมตกแต่ง
 6. การแท้งลูก
 7. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 8. สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง บัตรประกันสุขภาพ (HEALTH CARE)

 1. การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะหรือการเจ็บป่วยใด ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำประกัน ทั้งนี้รวมถึงภาวะแทรกซ้อน
 2. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การทำหมัน แก้หมัน  การคุมกำเนิด การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก
 3. การรักษา เพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง ควบคุมน้ำหนัก
 4. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือกลุ่มโรคที่สัมพันธ์กับโรคภุมิคุ้มกันบกพร่อง กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
 5. การรักษาแบบพักฟื้น หรือพักผ่อน การให้น้ำเกลือโดยไม่มีการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่ชัดเจน
 6. การตรวจสุขภาพ หรือ การตรวจเพื่อค้นหาโรค (การตรวจรักษาขณะที่ไม่ปรากฏอาการของโรค)
 7. การตรวจ การป้องกัน การรักษา เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย (หมายรวมถึงการสั่งจ่ายยากลุ่มวิตามิน )
 8. การรักษาโรค หรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด ความผิดปกติของการนอนหลับ (หมายรวมถึงการสั่งจ่ายยาในกลุ่มโรคจิตประสาท  ยานอนหลับ)
 9. การติดสุราเรื้อรัง การติดสารเสพติด
 10. การตรวจวิเคราะห์ หรือหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารับการรักษาพยาบาล
 11. การพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน การฝังเข็ม การนวดกดจุด รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 12. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค  ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย
 13. การตรวจรักษาโรคในช่องปาก ทันตกรรม
 14. กายอุปกรณ์พิเศษทุกชนิด เช่น ไม้เท้า อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย
 15. ค่ารักษา ค่าบริการที่เรียกเก็บล่วงหน้า