เซ็นทรัลเมดิก คลินิก สาขาบางชัน

 


กลุ่มบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย คู่สัญญา

 

1. บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)

2. บมจ.ไทยประกันชีวิต

3. บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์)

4. บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

5. บมจ.กรุงเทพประกันภัย

6. บมจ.ไทยประกันสุขภาพ

7. บจก.เมดชัวร์ เซอร์วิสเซส

8. บมจ.วิริยะประกันภัย

9. บจก.อาคเนย์ประกันภัย

10. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

11. บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

12.บมจ.ประกันภัย ไทยวิวัฒน์

13.บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

14.บจก.เอเชียประกันภัย 1950

15.บมจ.แอกซ่าประกันภัย

16.บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

17.บจก.ซีเนอร์จี แคร์

18.บจก.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

19.บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

20.บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

21.บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

22.บมจ. ไทยศรีประกันภัย

23.บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

24.บมจ.ฟิลลิป ประกันชีวิต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด (TPA) ดำเนินการพิจารณาสินไหม

 

1.บมจ.ทิพยประกันภัย

2.บมจ.ทิพยประกันชีวิต

3.บมจ.ธนชาตประกันชีวิต

4.บมจ.ธนชาตประกันภัย

5.บมจ.ซิกน่า ประกันภัย

6.บมจ.ไทยศรีประกันภัย

7.บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

8.บมจ.เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

9.บมจ.ไทยประกันภัย

10.บมจ.ประกันชีวิตนครหลวงไทย

11.บมจ.เมืองไทยประกันภัย

12.บมจ.กรุงเทพประกันภัย

13.บมจ.นวกิจประกันภัย

14.บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย

15.บมจ.ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย

16.บมจ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)

17.บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย)

18.บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

19.บมจ.สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

20.บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

21.บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์รันซ์

22.บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

23.บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ

24.บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต

25.บมจ.วิริยะประกันภัย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท  บริษัท เมดิลิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด (Medilink) ดำเนินการพิจารณาสินไหม

 

1.บมจ.แลมป์ ประกันภัย

2.บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย

3.บมจ.เคเอสเค ประกันภัย

4.บมจ.อินทร ประกันภัย

5.บมจ.ทิพย ประกันภัย

6.บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

7.บมจ.สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

8.บมจ.ฟอนคอล ประกันภัย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กลุ่มบริษัทประกัน ที่บริษัท บริษัท.เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด ดำเนินการพิจารณาสินไหม

 

1.บมจ.ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

2.บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย

3.บมจ.เมืองไทยประกันภัย

4.บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

 

 

 

1. บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง

2. บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง
(สาขาปากเกร็ด)
3. บจก.พรีไซซ อีเลคโทร แมคคานิเคิล เวอร์คส์

4. บจก.พรีไซซ ซีสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค

5. บจก.พรีไซซ กรีน โปรดักส์

6. บจก.พรีไซซ กรีน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส

7. บจก.พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น

8. บจก.พรีไซซ สมาร์ท แฟคทอรี่ แอนด์ เซอร์วิส

9. บจก.พีเพิล แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นต์

10.บจก.แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

คอร์ปอเรชั่น

11. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ

 

 

 

1.บจก.ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

2.บจก.บริลเลี่ยนท์ เซอร์เวย์

3.บจก.แคสแมท

4.บจก.แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส

5.บจก.เบสท์ เทค แคร์ เซอร์วิส

6.บจก.โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส

7. กลุ่ม บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

8. บจก. เค ที เรสทัวรองท์

9. บจก.เซนโซ (ไทยแลนด์)

10. บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

11. บจก.ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์