สมัครงาน

คลินิกคุณภาพ คู่คุณธรรม

** การแนบ Resume รองรับเฉพาะไฟล์ PDF, Doc, Docx เท่านั้น !!

  • เซ็นทรัลเมดิก คลินิก สาขาพระโขนง
    • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • เซ็นทรัลเมดิก คลินิก สาขาดินแดง
    • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.