พยาบาลวิชาชีพ (RN)

Full Time, Part Time
เซ็นทรัลเมดิก คลินิก สาขาดินแดง
Posted 2 ปี ago

คลินิกคุณภาพ คู่คุณธรรม

ประจำ : เซ็นทรัลเมดิก คลินิก สาขาดินแดง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพรับรองโดยสภาพยาบาล
  • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

( ไฟล์ Resume ต้องเป็น PDF, Doc, Docx เท่านั้น !!! )

Job Features

Job Categoryพยาบาลวิชาชีพ

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.