โรงเรียนคู่สัญญา

คู่สัญญา อุบัติเหตุนักเรียน

อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด การเตรียมความพร้อมหลังเกิดอุบัติเหตุ นับว่าเป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งในการดูแลสุขภาพเพื่อลดปัญหาการสูญเสีย เซ็นทรัล เมดิก พร้อมดูแลอุบัติเหตุนักเรียน เป็นคู่สัญญารักษาพยาบาลกรณ๊อุบัติเหตุ ทั้งในและนอกเวลาเรียน ให้กับ คณาจารย์ นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน

 • สะดวก คลินิกมีบริษัทประกันคู่สัญญากว่า 80 บริษัท สามารถเบิกตรงได้ตามข้อตกลง
 • ไม่ยุ่งยาก ด้วยการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกมาตรฐานการเบิกประกัน
 • ง่ายๆ ด้วยเงื่อนไขการชำระเงินในรูปแบบเครดิตรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก สาขาปากเกร็ด

 • โรงเรียนปากเกร็ด

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก สาขาดินแดง

 • โรงเรียนจำนงพิทยา
 • โรงเรียนจำนงวิทยา
 • โรงเรียนเทคนิคพาณิชการจำนงค์
 • โรงเรียนเทคนิควิทยา
 • โรงเรียนวิชากร
 • โรงเรียนวิชูทิศ

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก สาขาพระโขนง

 • โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ
 • โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
 • รร.นาคนาวาอุปภัมภ์

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก สาขารัชดา

 • โรงเรียนกอบวิทยา
 • โรงเรียนอำนวยพิทยา
 • โรงเรียนสามเสนนอก

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก สาขาเซนต์หลุยส์

 • โรงเรียนวัดไผ่เงิน
 • โรงเรียนจิ้นเตอะ
 • โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
 • โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ